TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA 2 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Det följande kan synas självklart men kan ändå vara bra att få dokumenterat.
Genom att följa trivselreglerna medverkar vi till en bra gemenskap och god stämning i vår förening.
Vi som bor här visar varandra hänsyn genom…
 • att vi alltid försöker hålla en låg/lämplig ljudnivå, speciellt mellan 22-07 och helgdagar 23-09.
 • att förvarna våra grannar vid renoveringsarbeten eller om vi ska ha fest och respektera dem som upplever sig störda.
 • att inte skaka mattor och sängkläder på balkongen.
 • att vi lär våra barn och besökare att vara rädda om närmiljön och de områden som tillhör vår förening.
 • att inte ställa upp studsmatta eller pool i trädgården.
 • att framföra fordon med mycket stor försiktighet, gångfartsområde.
 • att parkering sker på förhyrd plats.
 • att tänka på att rökning kan upplevas som störande. Rökning i allmänna utrymmen är inte tillåtet.
 • att inte mata fåglar från balkonger eller uteplatser.

…att vi följer brandskyddsreglerna
 • Det innebär att inga cyklar, barnvagnar, möbler, mattor etc. får placeras i allmänna utrymmen.
 • Att vi grillar med hänsyn till övriga boende och endast använder el eller gasolgrill. Gasolbehållare max 5 liter får förvaras inomhus (ej förråd) och på balkongen max en P 11 behållare (26 liter).
 • Raketer och andra pyrotekniska smällare får inte avfyras inom föreningens område.
…att vi håller uppsikt över våra husdjur
 • och håller dem kopplade och ser till att de inte stör.
…att vi hjälps åt att ha ordning och reda
 • Sortera hushållssoporna innan du gör dig av med dem på anvisad plats. Som boende ansvarar man för att övriga sopor lämnas till lämplig återvinningscentral.
 • Hjälp till att ta hand om skräp och saker på föreningens mark, kan man inte själv göra det så orientera styrelsen om städbehovet.
 • Råkar man smutsa ner så gör man själv rent efter sig.
 • Vi ställer våra cyklar på avsedd plats.
…att vi frågar styrelsen om tillstånd
 • Om vi vill hyra ut lägenheten i andra hand.
 • Glasa in balkonger/uteplatser eller sätta upp markiser och antenner etc.
 • Vid arbeten på fastighetens el-, rör-, värme-, och ventilationssystem eller ingrepp i stommen.
I vår lägenhet…
 • Utför vi inga arbeten på fastighetens rör-, värme-, och ventilationssystem eller ingrepp i stommen utan styrelsens medgivande.
 • Anlitar vi behörig elektriker för fasta elinstallationer.
 • Tänker vi på säkerheten och kontrollerar var eventuella ledningar går innan vi borrar i en vägg.
Reglerna gäller…
 • Självklart gäller reglerna alla bostadsrättsinnehavare men de gäller även för familjemedlemmar, gäster och inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenhet. Reglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Om inte reglerna följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta din rätt att bo kvar. Förseelser av mindre betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Dessa regler framtas av oss själva och ändringar eller tillägg kan ske efter framställan till styrelsen. Större ändringar fastställer vi på föreningsstämma.

Medlem som vållar föreningen extra kostnader kommer att bli debiterade för detta.