GEMENSAMMA UTRYMMEN Trädgårdsstaden Hestra 2 ingår i en samfällighet tillsammans med Trädgårdsstaden Hestra 1, 3 och 4. Det är representanter från respektive föreningsstyrelse som kommer att sitta i styrelsen för samfälligheten. Samtliga boende i Trädgårdsstaden Hestra 1, 2, 3 och 4 har således ett gemensamt ansvar för skötseln av gemensamhetsanläggningen samt dess markyta, inklusive parkeringar.

Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att de hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Det underlättar också för dem som sköter städningen. Av samma orsaker får heller inga entrémattor ligga utanför ytterdörrarna.
PARKERINGSPLATSER P-platser finns som gatuparkering i området men också som carport. Det finns en kö för gatuparkering och en för carport. Vill ni ställa er i kö för en parkeringsplats, görs detta genom att maila brf.tradgardsstaden2@gmail.com.
FÖRRÅD/CYKELPARKERING Till varje lägenhet finns ett låsbart förråd. Dessa är numrerade med ert lägenhetsnummer. Ett förvaringsrum finns för förvaring av barnvagnar och rullstolar. Cykelparkering sker i cykelrummet eller andra anvisade platser.
SOPHANTERING Hushållssopor sorterade i svarta och vita påsar lämnas i moloker på området. På området har ni en anläggning för fastighetsnära insamling där ni kan lämna de 8 vanligaste fraktionerna för sortering och återvinning. Närmaste större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.

Sortera mera hemma
BRANDSÄKERHET Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller givetvis särskilt branddörrar. På så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten.
YTTRE MILJÖ Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Det beror bland annat på att större infästningar i fasaden kan medföra att de garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta, och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Till exempel är det därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket utan tillstånd från styrelsen. Enligt detaljplan är det inte tillåtet att glasa in balkonger eller uteplatser. Blomsterlådor på balkongen är givetvis helt okej men dessa måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.