ADMINISTRATION, AVISERING AV MÅNADSAVGIFTER M M. ADRESS

Bostadsrättsföreningen Trädgårdsstaden Hestra 2
c/o Lots EkonomiSandgärdsgatan 12-16
503 34 BoråsKONTAKTUPPGIFTER
Lots Fastighetsförvaltning
E-mail: forvaltning@lotsekonomi.se